iroda@gemkapocs.hu  +36705244244

Otthon az irodádban, iroda az otthonodban!

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Mizu Hungária Kft. (1136 Budapest, Felka utca 4., adószám: 14980747-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 928749, csomagküldési engedély szám: XIII/14058/2019/B továbbiakban: Mizu Kft.), www.gemkapocs.hu címen elérhető webshopjában történő vásárlás általános feltételeit hivatott bemutatni, azonban alapesetben a Mizu Kft. és partnerei közötti, alapvető szállítási szerződés a mérvadó.

Az ÁSZF célja a Mizu Kft. és a Vevő-k közötti általános üzleti viszonyok szabályozása a webshopból történő vásárlás esetére, ha az a két fél között egyébként nem szabályozott, szerződéses háttérrel. Az ÁSZF tartalmazza a webshopban leadott megrendelés szabályait, feltételrendszerét. A Vevő és az MIZU Kft lehetőségeit, jogait és kötelezettségeit és a MIZU Kft webshop üzemeltető felelősségét. A Vevő olyan jogi személy, amely jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a MIZU Kft-hez bármely módon (telefon, fax, a www.gemkapocs.hu webshop segítségével, postai úton) árurendelést ad le. A MIZU Kft webshop használatakor nem jön létre jogviszony a Vevők és az MIZU Kft. között. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gemkapocs.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.gemkapocs.hu webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. A www.gemkapocs.hu webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

- Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Regisztráció

- A vevő a regisztrációs kérelem elküldésével, illetve az első rendelés leadásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja az ÁSZF feltételeit. - Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása szükséges feltétele a megrendelés teljesítésének és az áruk kiszállításának, a megrendelt mennyiségben és a kért helyszínre.

- A Vevő regisztrációjához a következő adatok megadása szükséges:

Regisztrációs adatok:

- E mail cím, jelszó

Kapcsolattartó adatai:

- kapcsolattartó neve, telefonszáma, mobilszáma

Számlázási és szállítási adatok:

- név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, cég esetén adószám

Meg kell adni, hogy magánszemélyként vagy cég ként regisztrál a vásárló.

- A Vevő a fenti adatok bármely változása esetén köteles azokról a MIZU Kft.-t haladéktalanul írásban tájékoztatni. A regisztrációt MIZU Kft. haladéktalanul elvégzi, a fenti feltételek Vevő általi teljesítését követően.

Regisztráció - Megrendelés

 

- Vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

- A vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

- A Mizu Kft-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

- A Mizu Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Mizu Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 - A megrendelés a vevő egyoldalú jogi cselekedete, amely során a MIZU Kft. katalógusában / webshopjában feltüntetett áruk kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti árért, vagy a korábbi megállapodás eredményeként létrejött árért, a megrendelésben megadott szállítási címre, címekre, pontosan meghatározott mennyiségben.

- A MIZU Kft. webshopban leadott megrendelésről a Vevő automatikus megrendelés visszaigazolást kap a képernyőn és emailben, amely azt jelenti, hogy a MIZU Kft. a megrendelést átvette, megkapta. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és a MIZU KFT. között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését a MIZU Kft. a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető.

- A megrendelés telefon, fax vagy a www.gemkapocs.hu internetes oldalak segítségével adható fel, vagy egyéb egyeztetett módon.

- A Vevő a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja a MIZU KFT. katalógusában / webshopban kínált áru aktuális érvényes árait, és egyúttal beleegyezik a jelen ÁSZF-be.

- A MIZU Kft-nek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy a Vevő ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne.

- A MIZU Kft-nek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a Vevőnek nincs kiegyenlítve minden, a MIZU Kft-vel szemben fennálló, a megrendelés napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Vevő a megrendelés teljesítésével túllépné a MIZU Kft által meghatározott hitelkeretét.

 

- Az áruházban minimum 10000 Ft bruttó rendelés adható le. 

A megrendelés teljesítése

- A megrendelés teljesítése alatt a megrendelt áru Vevő részére történő fizikai kiszállítása vagy átadása értendő. Az áru teljesítése, átadása a Vevő igénye alapján történik, de legfeljebb 3 -5 munkanapon belül. Ettől eltérő teljesítés lehetséges, azonban ebben az esetben MIZU KFT. tájékoztatja Vevőt a várható teljesítésről.

- Amennyiben a Vevő az első regisztrációnál nem ad meg más szállítási címet, a teljesítés helyszíne alatt a vevő székhelye / lakcíme értendő. Abban az esetben, ha a vevő egyszeri alkalommal az árut a megszokottól eltérő helyszínre kívánja kiszállíttatni, a MIZU Kft-t írásban köteles figyelmeztetni a megrendelés leadásakor.

- A MIZU Kft az árura vonatkozó teljesítési kötelezettségét rendben teljesíti a megrendelt áru, Vevőnek történő átadása pillanatában. A részteljesítés megengedett, és a Vevőnek nem áll jogában annak elutasítása. Amennyiben a MIZU Kft. csak részben teljesít az első szállítási alkalommal, az elmaradt tételeket nyilvántartásba veszi és a Vevő részére az első lehetséges alkalommal kiszállítja

- A Vevő köteles a szállítmány átvételét követően azonnal mennyiségi és minőségi ellenőrzést végrehajtani. Amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a kiszállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, ezt a tényt fel kell tüntetni a szállítólevélen, amelyben a Vevő aláírásával igazolja az áru átvételét.

- A Vevő vagy annak jogosult képviselője az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az árut átvevő jogosult személy nevét nyomtatott betűvel feltünteti a szállítólevélen / számlán, majd a MIZU Kft-nek visszaküldendő példányon azt aláírja. A Vevő felel azért, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át.

- A szállítási bizonylat az áruszállítmány részét képezi. A MIZU Kft, mint szállító, adatain kívül a Vevő megjelölését és azonosító adatait is tartalmazza, valamint a kiszállított áru adatait is (megrendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek). Termékár és a teljesített megrendelések kifizetése

- A termékek ára a MIZU Kft. aktuális ár listájában, a mindenkori webshopban, a listaárakban van feltüntetve. A MIZU Kft fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa. A rendelés elkészítésének idejétől függetlenül, mindig a megrendelés kézhezvételének idején érvényes ár a meghatározó. Az árváltozásról a MIZU Kft. új, aktuális árlista kiadásával tájékoztat vagy a webshopban a rendszer erre mindig figyelmeztet a rendelés elküldése előtt. Az aktuális árakról a MIZU Kft. ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni. Az új, aktuális árlista érvényesítésének napjával az új árlistában feltüntetett árak érvényesek.

- A webshopban a Mizu Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

- Amennyiben a Mizu Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Mizu Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 - A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a kiszállítási díjat, (ha van) hiánytalanul meg nem fizette.

- A számla kifizetésének határideje a MIZU Kft. által meghatározott nap, mely az áru átvételéből adódó kötelezettségek megtérítésének legvégső napja. Egyúttal az a nap, amikor a kiszámlázott összeget az ÁFA-val együtt jóvá kell írni a MIZU Kft. bankszámlájára. A fizetési teljesítés történhet kézpénzben is az áru átadásának pillanatában. A fizetés módja az első rendelés leadásakor előre fizetéssel díjbekérő útján, bakkártyával illetve külön megállapodás esetén más módon is történhet. Szerződéskötés esetén a szerződésben külön meghatározásra kerül a fizetési mód, amihez aztán visszavonásig kötik magukat a felek.

 - Amennyiben a Vevő késik a kiszállított áruért kiállított számla fizetésével, a MIZU Kft.-nek jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének mértékében. Amennyiben a Vevő a számla fizetési határidején túl több mint 30 napot késik annak kiegyenlítésével, a MIZU Kft-nek jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az adásvételi szerződéstől való visszalépést írásban kell megvalósítani és a Vevő általi kézhezvétel pillanatától számítva hatályos. A szerződéstől való visszalépés a Vevő címére fax vagy elektronikus posta segítségével történő elküldés pillanatában tekinthető kézbesítettnek. A Vevő ebben az esetben köteles azonnal visszaadni a MIZU Kft-nek a megszerzett és ki nem fizetett árut, eredeti állapotában, bontatlan csomagolásban és mennyiségben, saját költségére és veszélyére. Az áru visszaadásának időpontjáról és formájáról külön szükséges egyeztetni. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem lehetséges, a MIZU Kft fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse.

- Az árak minden esetben nettó árak, a mindenkori áfa külön kerül feltüntetésre!

Szállítási díjak - Fizetési módok

- Céges vásárló esetén a szállítás és annak díja MIZU Kft a megadott feltételekkel történő megrendelés esetén, az árut ingyenesen kiszállítja Magyarország teljes területén, amennyiben a megrendelt áru értéke meghaladja a nettó 25.000,- Ft + ÁFA összeget. Ebben az esetben áru megadott címre való kiszállításával kapcsolatos költségeket teljes mértékben a MIZU Kft. állja. Abban az esetben, ha a megrendelt áru értéke nem haladja meg a nettó 25.000,- Ft + ÁFA értéket, a Vevő részére szállítási költség kerül kiszámlázásra, melynek mértéke az adott szállítási módtól függ és a rendelés során kerül meghatározásra így a rendelés összeállításakor a kosár oldalon látható lesz.

- Magánszemély esetén a kiszállítás külön egyeztetés által kerül meghatározásra.

- Áru visszaadása - A Vevőnek joga van a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint az áru átvételét követő 14 napon belül visszaadni a megrendelt árut a MIZU Kft-nek, azzal a feltétellel, hogy az árut eredeti állapotában, sérülésmentesen, eredeti csomagolásban adja vissza. Kiemelten fontos, hogy a nyomtatók tartozékait (toner, festékpatron, festékszalag és egyéb számítástechnikai kellék) kizárólag eredeti, kicsomagolatlan állapotban lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésével a MIZU Kft az árut visszaveszi és a Vevő részére jóváírást állít ki. A Vevő nem jogosult visszaszállítani a külön kérésére leszállított terméket, különösen, ha az nem az aktuális katalógusban/webshopban szerepel, vagy arról korábban nem esett szó a megállapodásban, irodabútort, székeket, amelyek összeszerelése már megkezdődött vagy befejeződött. A visszaszállítandó árut átadást igazoló bizonylat kiállításával lehet visszaadni. A bizonylat nélkül a MIZU Kft.nem veheti át az árut.

Fizetési módok:

- Előreutalás díjbekérő alapján

- Utólagos banki átutalás egyéni megállapodások alapján (szerződött partnerek)

- Utánvétes fizetési lehetőség Foxpost szállíás választása esetén.

- Magénszmélyként az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Garancia, jótállás, szavatosság

- A MIZU Kft. által árusított valamennyi termékre, kivéve a romlandó termékeket, élelmiszereket és italokat, 12 hónap jótállási időt vállalunk, amennyiben az nincs másként meghatározva az általános törvényelőírások által. Egyes árufajtákra meghosszabbított jótállási időt nyújtunk, amely mindig láthatóan fel van tüntetve a MIZU Kft. mindenkori katalógusban.

- A megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség a MIZU Kft-t terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a megrendelt és a MIZU Kft. által leszállított termékek hibáktól mentesek, újak.

- Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Reklamáció kezelése

- A Vevő egyoldalú keresete a Szállító felé, amely a kiszállított áru (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó felelősség jogérvényesítésére irányul. A reklamációt írásban, vagy a MIZU Kft. ügyfélszolgálatának címzett bejelentéssel kell megvalósítani.

- A kiszállított áru nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó reklamációt az áru kézbesítését követő 2 munkanapon belül kell megvalósítani. A reklamációnak tartalmaznia kell a megrendelés vagy az ügyfél nevét és számát, a termék cikkszámát, a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontos leírását.

- A mennyiségi eltérésekre vonatkozó reklamáció elfogadását követően a hiányzó árut a lehető leggyorsabban, az első adandó alkalommal ki kell szállítani.

- A megállapított minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően, a hibás árut az első lehetséges alkalommal minőségileg megfelelő árura kell cserélni.

- Az olyan hibákra vonatkozó reklamációt, amelyek a kiszállított áru használata során derülnek csak ki, írásban vagy a MIZU Kft. ügyfélszolgálatánál kell bejelenteni.

- Abban az esetben, ha a termék javíttatása szükséges, az ügyfél köteles azt kivárni és átvenni a megjavított terméket.

A felelősségvállalás mellőzése

- A MIZU Kft. nem tud felelősséget vállalni a MIZU Kft. mindenkori katalógusának nyomdai hibáiért és a weboldala, webshopja üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok okozta károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

Záró rendelkezések

- A MIZU Kft. és a Vevő között fennálló jogviszonyokra a Magyarország területén érvényes jogrend vonatkozik.

- A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁSZF-ből adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban peren kívüli megegyezés útján rendezik

- A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a gemkapocs.hu weboldalon.

- A vásárló, amennyiben belép a Mizu Kft. által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

- Mizu Kft. fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Mizu Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

- Ezen Általános Szerződéses Feltételek 2019. január 01-én lesznek érvényesek és lépnek hatályba.

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés

Mizu hungária Kft. ((1136 Budapest, Felka utca 4., adószám: 14980747-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 928749, továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak.

 

Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzatról, annak változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.gemkapocs.hu honlapon.

 

Amennyiben kérdése merül fel a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a webshop@gemkapocs.hu e-mail címre.

 

A jelen Szabályzat kialakításakor az Adatkezelő tekintettel volt az alábbi jogszabályokra:

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Posta tv.”)
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”);
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”);
Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzatban szereplő alábbi fogalmak a következő jelentéstartalommal bírnak

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;

 

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

érintett” a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).

 

érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit;

 

kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

 

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;

 

nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

 

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Az adatkezelésre vonatkozó elvek ismertetése

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli („célhoz kötöttség elve szerint”). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik („adattakarékosság”). A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja (korlátozott tárolhatóság elve”). Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”). Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedéseket a jelen Szabályzat 8.8 pontja tartalmazza. Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet („elszámoltathatóság elve”).

 

Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatót illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót illetve szabályzatot is bocsátunk az érintettek rendelkezésére. Ezen szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben részét képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet képző szabályzat vagy tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy ott a jelen Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

 

 1. a)a gemkapocs.huoldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,
 2. b)a hírlevelekre történő feliratkozás során,
 3. c)az Adatkezelő telephelyein történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,
 4. d)ügyfélszolgálat, panaszkezelés során,
 5. e)a vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek működtetése során,
 6. f)munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során.

 

4.1   Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:

 

 1. a)adatkezelő és elérhetőségei: Mizu Hungária Kft. (székhely:1136 Budapest, Felka utca 4.., cégjegyzékszám: 01 09 928749, telefon: +36 70 524 4244, e-mail:, webshop@gemkapocs.hu, webcím: gemkapocs.hu,);
 2. b)személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: egyes adatkezeléseknél alább, illetve a kapcsolódó mellékletben meghatározva;
 3. c)személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: egyes adatkezeléseknél alább, illetve kapcsolódó mellékletekben meghatározva;
 4. d)az érintetteka jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározottak szerint jogosultak kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is.

 

Az Adatkezelő minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelési tesztet, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

Az egyes adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Adatkezelő a vásárlói adatokat az ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok is megőrzésre kerülnek a jelen 5.2 pontban meghatározott időtartamig.

 

5.2.1 Az adatkezelés célja

 

A Mizu Hungária Kft. telephelyén történő vásárlás, megrendelés, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, termékek félre tétele, vásárlói kapcsolattartás.

 

A kezelt személyes adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, ÁFA-s számla esetén név, cím és adóazonosító jel, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

 

5.2.2 Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a

 

-          termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

-          a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;

-          a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

-          kártyás fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

 

5.2.3 Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama

 

-          a szerződés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig;

-          ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig;

-          a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig.

 

5.2.4 Adattovábbítások

 

Bankkártyás fizetés cégünknünknél jelenleg nincs, ezért ezzel kapcsolatban nem továbbítunk adatokat.

 

5.3   A Mizu Hungária Kft. telephelyénn lévő ügyfélszolgálata és panaszkezelése során végzett adatkezelések

5.3.1 Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

 

 

 1. Vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a telephelyén nem alkalmaz elektronikus megfigyelő rendszert.  

 

 1. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelések

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy fő szabály szerint kizárólag kilétének megjelölésével tesz közzé álláshirdetést. Az adatvédelmi hatóság iránymutatását figyelembe véve csak különösen indokolt, rendkívüli esetben, és akkor is legfeljebb korlátozott mértékben (például egy rövid, átmeneti időtartamig) kerül sor anonim álláshirdetés közzétételére és így kapott pályázati anyagok kezelésére az Adatkezelő által.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy fő szabály szerint pályázati anyagokat azok beérkezésétől számított egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Amennyiben az érintett nem konkrét hirdetés kapcsán nyújtja be pályázatát, úgy az Adatkezelő a legrövidebb ésszerű időn belül minden esetben az adott pályázónak legfeljebb 3 munkanapos határidőt szabva írásbeli megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy az előbbieknek megfelelően tárolhassa a kapott pályázati dokumentumokat, illetve a pályázó kapcsolódó személyes adatait. Amennyiben megerősítés a szabott határidőn belül nem érkezik, úgy az Adatkezelő nem tárolja, illetve kezeli tovább az iratokat illetve a kapcsolódó személyes adatokat.

 

A munkáltató erről a munkára jelentkezőket honlapján valamint az egyes feladott álláshirdetések keretében is tájékoztatja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz a kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó további részletes információkat a jelen Szabályzat 4. sz. mellékletét képező, az Adatkezelő munkavállalókra, illetve alkalmazásában állókra vonatkozó adatkezelési szabályzata tartalmaz, mely dokumentum nem nyilvános.

Vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a telephelyén nem alkalmaz elektronikus megfigyelő rendszert.  

 

Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelések

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy fő szabály szerint kizárólag kilétének megjelölésével tesz közzé álláshirdetést. Az adatvédelmi hatóság iránymutatását figyelembe véve csak különösen indokolt, rendkívüli esetben, és akkor is legfeljebb korlátozott mértékben (például egy rövid, átmeneti időtartamig) kerül sor anonim álláshirdetés közzétételére és így kapott pályázati anyagok kezelésére az Adatkezelő által.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy fő szabály szerint pályázati anyagokat azok beérkezésétől számított egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Amennyiben az érintett nem konkrét hirdetés kapcsán nyújtja be pályázatát, úgy az Adatkezelő a legrövidebb ésszerű időn belül minden esetben az adott pályázónak legfeljebb 3 munkanapos határidőt szabva írásbeli megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy az előbbieknek megfelelően tárolhassa a kapott pályázati dokumentumokat, illetve a pályázó kapcsolódó személyes adatait. Amennyiben megerősítés a szabott határidőn belül nem érkezik, úgy az Adatkezelő nem tárolja, illetve kezeli tovább az iratokat illetve a kapcsolódó személyes adatokat.

 

A munkáltató erről a munkára jelentkezőket honlapján valamint az egyes feladott álláshirdetések keretében is tájékoztatja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz a kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó további részletes információkat a jelen Szabályzat 4. sz. mellékletét képező, az Adatkezelő munkavállalókra, illetve alkalmazásában állókra vonatkozó adatkezelési szabályzata tartalmaz, mely dokumentum nem nyilvános.

Az érintettek jogairól való tájékoztatás

8.1   A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a)az adatkezelés céljai;
 2. b)az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e)az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f)a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g)ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h)automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A fentiek szerinti jogok a 10. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

 

8.2   Helyesbítéshez való jog:

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.3   Törléshez („elfeledtetéshez való jog”):

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 1. a)személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e)a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f)a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. c)megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 4. d)a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. e)a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 6. f)közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[1]; vagy
 7. g)jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.4   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 1. a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

 

8.5   Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

 1. a)az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b)az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.6   Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8.7   Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

8.8   Adatbiztonsági intézkedések:

 

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az ésszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye  saját szerverein találhatóak. Ezen kívül Adatkezelő  a www.gemkapocs.hu weboldalt illetően pedig a UNAS Online Kft. üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe illetve az Okos Ügyviteli rendszer üzemeltetőjeként a NetSoft Informatika Kft-t veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő minden adatkezelési tevékenységét pontosan dokumentálni kell. Az Adatkezelőnek valamennyi általa végzett adatkezelési tevékenységről (pl. hírlevél, webshop, munkavállalók nyilvántartása) nyilvántartást kell vezetnie. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt adatok továbbításának időpontját, jogalapot, címzettet, adatok körének meghatározását, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

8.9   Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága

 

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak,
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,
 • az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,
 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.

 

8.10           A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozói, valamint az Üzemeltető Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásai szerint járnak el, így különösen:

 • az ERP rendszerben tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni,
 • az adatokkal történő minden hozzáférés nyomon követhetően naplózásra kerül,
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik,
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

 

8.11           Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintteti kérelem esetén:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintteti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.


Adatfeldolgozó

 

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

PBS Hungária Kft.

Az ERP és a webshop adatbázisaihoz karbantartás, logisztika és lekérdezések céljábó. Minden, az Adatkezelő adatbázisaiban tárolt személyes adathoz hozzáfér.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig

NetSoft Informatika Kft..

Vállalatirányítási ERP rendszer biztosítása

 

Az Adatkezelő által az ERP rendszerben kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata az Adatkezelő ERP rendszerének üzemeltetése.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig

UNAS Online Kft.

Á honlap üzemeltetése, marketing platform üzemeltetése, összes webshopban tárolt adathoz hozzáfér.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük juttassa el az webshop@gemkapocs.hu  e-mail címre, illetve írásban a 1136 Budapest, Felka utca 4. posta címünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
 1. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

 

Amennyiben az érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést a személyes adatot rendelkezésre bocsátó köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha az érintett harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, Adatkezelő jogosult kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

 

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 10. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy az érintettről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

Jogorvoslat

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető tőle sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár bekövetkezése a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.